English Latvian
Queries Vaicājumi
Authentication Autentifikācija
WMI Management WMI vadība
WMI Data WMI dati
WMI Data Query WMI datu vaicājums
%d Minute %d minūte
%d Minutes %d minūtes
%d Hour %d stunda
%d Hours %d stundas
%d Day %d diena
Utilities Rīki
WMI Query Tool WMI vaicājumu rīks
Data Collection Datu apkopošana
WMI Queries WMI vaicājumi
Template Editor Veidņu redaktors
WMI Autenication WMI autentifikācija
(Edit) (Rediģēt)
(Query) (Vaicāt)
WMI Account Options WMI konta opcijas
WMI Authentication Account WMI autentifikācijas konts