English Polish
%d Month %d miesiąc
%d Months %d miesiące
%d Year %d rok
Down W dół
Error Błąd
Up Do góry
Unknown Nieznany
Disabled Wyłączone
Alert Alarm
Warning Ostrzeżenie
Restore Przywróć
Acknowledgment Podziękowania
Notice Powiadomienie
Ok Ok
Emergency Awarja
Critical Krytyczny
Info Informacja
Debug Uruchamianie
Never Nigdy
Every Minute Każda minuta