English Polish
Indefinitely Nieokreślony
%d Month %d miesiąc
%d Months %d miesiące
%d Year %d rok
From %d Hour Ago Co %d godzin
From %d Hours Ago Co %d godzin
From %d Days Ago Codziennie %dni
From %d Week Ago %d Tydzień
From %d Weeks Ago Co tydzień
From %d Month Ago %d miesiąc
From %d Months Ago %d miesiące
From %d Year Ago %d rok
Down W dół
Error Błąd
Recovering Odzyskiwanie
Up Do góry
Unknown Nieznany
Disabled Wyłączone
Not Monitored Nie monitorowane
Notify - Alert Powiadomienie - Alert