English Polish
<br>System <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) status: <DOWN/UP><br><br>Current ping response: <CUR_TIME> ms<br>Average system response : <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked UP: <LAST_FAIL><br>Devices Previously DOWN for: <DOWNTIME><br><br>SNMP Info:<br>Name - <SNMP_HOSTNAME><br>Location - <SNMP_LOCATION><br>Uptime - <UPTIMETEXT> (<UPTIME> ms)<br>System - <SNMP_SYSTEM><br><br>NOTE: <NOTES> <br>System <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) status: <DOWN/UP><br><br><br>Potencjalna odpowiedź ping: <CUR_TIME> ms<br>Średnia odpowiedź systemu : <AVG_TIME> ms<br> Dostępność systemu: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Niedawno sprawdzona data UP: <LAST_FAIL><br>Devices Poprzednio DOWN dla: <DOWNTIME><br><br>SNMP Info:<br>Name - <SNMP_HOSTNAME><br>Location - <SNMP_LOCATION><br>Uptime - <UPTIMETEXT> (<UPTIME> ms)<br>System - <SNMP_SYSTEM><br><br>NOTE: <NOTES>.
System Error : <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is <DOWN/UP><br>Reason: <MESSAGE><br><br>Average system response : <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked DOWN : <LAST_FAIL><br>Devices Previously UP for: <DOWNTIME><br>NOTE: <NOTES> Błąd systemu : <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) jest <DOWN/UP><br><br>Reason: <MESSAGE><br><br>Średnia odpowiedź systemu : <AVG_TIME> ms<br> Dostępność systemu: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Data ostatnia sprawdzona w dół : <LAST_FAIL><br>Urządzenia wcześniej UP dla: <DOWNTIME><br>NOTE: <NOTES>.
System Error : <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is <DOWN/UP><br>Reason: <MESSAGE><br><br>Average system response: <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked DOWN : <LAST_FAIL><br>Device Previously UP for: <DOWNTIME><br>NOTES: <NOTES><br>Device NOTES: <DNOTES> Błąd systemu : <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) jest <DOWN/UP><br><br>Reason: <MESSAGE><br><br>Średnia odpowiedź systemu: <AVG_TIME> ms<br> Dostępność systemu: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Niedawno sprawdzona data: <LAST_FAIL><br>Device Poprzednio UP dla: <DOWNTIME><br><br>NOTES: <NOTES><br>Urządzenia UWAGI: <GŁOSOWANIA>.
<br>System <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) status: <DOWN/UP><br><br>Current ping response: <CUR_TIME> ms<br>Average system response: <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked UP: <LAST_FAIL><br>Device Previously DOWN for: <DOWNTIME><br><br>Snmp Info:<br>Name - <SNMP_HOSTNAME><br>Location - <SNMP_LOCATION><br>Uptime - <UPTIMETEXT> (<UPTIME> ms)<br>System - <SNMP_SYSTEM><br><br>NOTE: <NOTES><br>Device Notes: <DNOTES> <br>System <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) status: <DOWN/UP><br><br><br>Potencjalna odpowiedź ping: <CUR_TIME> ms<br>Średnia odpowiedź systemu: <AVG_TIME> ms<br> Dostępność systemu: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Niedawno sprawdzona data UP: <LAST_FAIL><br><br>Device Poprzednio DOWN dla: <DOWNTIME><br><br>Snmp Info:<br>Name - <SNMP_HOSTNAME><br>Location - <SNMP_LOCATION><br>Uptime - <UPTIMETEXT> (<UPTIME> ms)<br>System - <SNMP_SYSTEM><br><br>Nie dotyczy: <NOTES><br>NOTE><br>Urządzenia Notes: <GŁOSOWANIA>.
[edit: %s] [edytuj: %s] [edytuj: %s].
[new] nowy] [nowy].
The amount of time that has passed since the Threshold either Breached or was Triggered Czas, przez jaki źródło danych musi naruszać próg, aby ostrzeżenie zostało podniesione.
Threshold Template Import data was not found to be XML data. Szablon progowy Szablon podrzędny Szablon Danych Nie znaleziono!
Threshold Template Import data was not correct while importing Threshold Template. Identyfikator szablonu progów nie został ustawiony podczas próby utworzenia wykresu i progu
The Threshold will restart generating Alerts. Wysokie wartości progowe dla ostrzeżeń/ostrzeżeń
This is a listing of accounts that will be notified when this Threshold is breached.<br><br><br><br> Jest to lista kont, które zostaną zgłoszone, gdy ten próg zostanie przekroczony.<br><br><br><br><br><br>.
%d Seconds %d sek.
Threshold Creation Wizard [ Select a Threshold Type ] Kreator tworzenia progów [ Wybierz typ progu ].
Threshold Creation Wizard [ Select Available Data Query Rows ] Kreator tworzenia progów [ Wybierz dostępne wiersze zapytań danych ].
Threshold Creation Wizard [ Select a Device ] Kreator tworzenia progów [ Wybierz urządzenie ].
Threshold Creation Wizard [ Select a Graph Template ] Kreator tworzenia progów [ Wybierz szablon wykresu ].
Threshold Creation Wizard [ Select a Threshold Template ] Kreator tworzenia progów [ Wybierz szablon progu ].
Threshold Creation Wizard [ Press 'Create' to Create your Threshold ] Kreator tworzenia progów [ Naciśnij 'Utwórz', aby utworzyć swój próg ].
Threshold Creation Wizard [ Select a Data Source ] Kreator tworzenia progów [ Wybierz źródło danych ].
This Threshold will <b>NOT</b> be Templated. You can select either By Graph where you will then select an existing Device, Graph and Data Source before creating your Threshold, or you can select Threshold Template which will allow you to create a Non Templated Threshold and corresponding Graph simultaneously Ten próg będzie <b>NOT</b> być Templated. Możesz wybrać opcję By Graph (Wykres), gdzie następnie wybierzesz istniejące urządzenie, wykres i źródło danych przed utworzeniem wartości progowej, lub możesz wybrać szablon progów, który pozwoli na jednoczesne utworzenie nieszablonowego progu i odpowiedniego wykresu.