English Polish
<br>System <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) status: <DOWN/UP><br><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Current ping response: <CUR_TIME> ms<br>Average system response : <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked UP: <LAST_FAIL><br>Devices Previously DOWN for: <DOWNTIME><br><br>SNMP Info:<br>Name - <SNMP_HOSTNAME><br>Location - <SNMP_LOCATION><br>Uptime - <UPTIMETEXT> (<UPTIME> ms)<br>System - <SNMP_SYSTEM><br><br>NOTE: <NOTES> <br>System <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) status: <DOWN/UP><br><br><br>Potencjalna odpowiedź ping: <CUR_TIME> ms<br>Średnia odpowiedź systemu : <AVG_TIME> ms<br> Dostępność systemu: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Niedawno sprawdzona data UP: <LAST_FAIL><br>Devices Poprzednio DOWN dla: <DOWNTIME><br><br>SNMP Info:<br>Name - <SNMP_HOSTNAME><br>Location - <SNMP_LOCATION><br>Uptime - <UPTIMETEXT> (<UPTIME> ms)<br>System - <SNMP_SYSTEM><br><br>NOTE: <NOTES>.
System Error : <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is <DOWN/UP><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Reason: <MESSAGE><br><br>Average system response : <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked DOWN : <LAST_FAIL><br>Devices Previously UP for: <DOWNTIME><br>NOTE: <NOTES> Błąd systemu : <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) jest <DOWN/UP><br><br>Reason: <MESSAGE><br><br>Średnia odpowiedź systemu : <AVG_TIME> ms<br> Dostępność systemu: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Data ostatnia sprawdzona w dół : <LAST_FAIL><br>Urządzenia wcześniej UP dla: <DOWNTIME><br>NOTE: <NOTES>.
System Error : <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is <DOWN/UP><br><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Reason: <MESSAGE><br>Average system response: <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked DOWN : <LAST_FAIL><br>Device Previously UP for: <DOWNTIME><br>NOTES: <NOTES><br>Device NOTES: <DNOTES> Błąd systemu : <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) jest <DOWN/UP><br><br>Reason: <MESSAGE><br><br>Średnia odpowiedź systemu: <AVG_TIME> ms<br> Dostępność systemu: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Niedawno sprawdzona data: <LAST_FAIL><br>Device Poprzednio UP dla: <DOWNTIME><br><br>NOTES: <NOTES><br>Urządzenia UWAGI: <GŁOSOWANIA>.
<br>System <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) status: <DOWN/UP><br><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Current ping response: <CUR_TIME> ms<br>Average system response: <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked UP: <LAST_FAIL><br>Device Previously DOWN for: <DOWNTIME><br><br>Snmp Info:<br>Name - <SNMP_HOSTNAME><br>Location - <SNMP_LOCATION><br>Uptime - <UPTIMETEXT> (<UPTIME> ms)<br>System - <SNMP_SYSTEM><br><br>NOTE: <NOTES><br>Device Notes: <DNOTES> <br>System <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) status: <DOWN/UP><br><br><br>Potencjalna odpowiedź ping: <CUR_TIME> ms<br>Średnia odpowiedź systemu: <AVG_TIME> ms<br> Dostępność systemu: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Niedawno sprawdzona data UP: <LAST_FAIL><br><br>Device Poprzednio DOWN dla: <DOWNTIME><br><br>Snmp Info:<br>Name - <SNMP_HOSTNAME><br>Location - <SNMP_LOCATION><br>Uptime - <UPTIMETEXT> (<UPTIME> ms)<br>System - <SNMP_SYSTEM><br><br>Nie dotyczy: <NOTES><br>NOTE><br>Urządzenia Notes: <GŁOSOWANIA>.
[edit: %s] [edytuj: %s] [edytuj: %s].
[new] nowy] [nowy].
The supported notification topic. Szablon progu
The hostname that was the source of this event. Liczba źródeł danych dla tego urządzenia
The Notification List used if any. Tylko lista zgłoszeniowa
The time of the event as defined by the caller. Oficjalny czas sprawności urządzenia zgłoszony przez SNMP
The amount of time that has passed since the Threshold either Breached or was Triggered Czas, przez jaki źródło danych musi naruszać próg, aby ostrzeżenie zostało podniesione.
Specifies allowed deviation for the upper bound Threshold. If not set, the upper bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average' Określa dopuszczalne odchylenie w procentach dla górnej granicy Próg. Jeśli nie jest ustawiony, górny próg graniczny nie zostanie w ogóle sprawdzony.
Specifies allowed deviation for the lower bound Threshold. If not set, the lower bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average' Określa dopuszczalne odchylenie w procentach dla dolnej granicy Próg. Jeśli nie jest ustawiona, dolna granica wartości progowej nie będzie w ogóle sprawdzana.
Threshold Template Import data was not found to be XML data. Szablon progowy Szablon podrzędny Szablon Danych Nie znaleziono!
Threshold Template Import data was not correct while importing Threshold Template. Identyfikator szablonu progów nie został ustawiony podczas próby utworzenia wykresu i progu
The Threshold will restart generating Alerts. Wysokie wartości progowe dla ostrzeżeń/ostrzeżeń
Specifies allowed deviation for the upper bound Threshold. If not set, upper bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average' Określa dopuszczalne odchylenie w procentach dla górnej granicy Próg. Jeśli nie jest ustawiony, górny próg graniczny nie zostanie w ogóle sprawdzony.
Specifies allowed deviation for the lower bound Threshold. If not set, lower bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average' Określa dopuszczalne odchylenie w procentach dla dolnej granicy Próg. Jeśli nie jest ustawiona, dolna granica wartości progowej nie będzie w ogóle sprawdzana.
This is a listing of accounts that will be notified when this Threshold is breached.<br><br><br><br> Jest to lista kont, które zostaną zgłoszone, gdy ten próg zostanie przekroczony.<br><br><br><br><br><br>.
Enter an Eternal ID for this Thold Template. Tworzenie wykresu nie powiodło się w przypadku szablonu progowego