English Polish
Indefinitely Nieokreślony
%d Month %d miesiąc
%d Months %d miesiące
%d Year %d rok
Down W dół
Error Błąd
Recovering Odzyskiwanie
Up Do góry
Unknown Nieznany
Disabled Wyłączone
Not Monitored Nie monitorowane
Notify - Alert Powiadomienie - Alert
Alert Alarm
Notify - Alert2Warning Powiadomienie - Alert2 Ostrzeżenie
Alert2Warn Alert-Warn
Notify - Warning Powiadomienie - ostrzeżenie
Warning Ostrzeżenie
Notify - Re-Trigger Powiadomienie - ponowne wyzwalanie
Re-Trigger Re-Trigger
Notify - Restoral Powiadomienie - Restoralizacja