English Latvian
String found Virkne atrasta
String not found Virkne nav atrasta
Failed string found Atrasta neveiksmīga virkne
Failed strint not found Neveiksmīgs strints nav atrasts
Maint string found Atrasta maint virkne
Not tested yet Vēl nav pārbaudīts
Search not performed Meklēšana nav veikta
HTTP plaintext, default port 80 HTTP vienkāršs teksts, noklusējuma ports 80
HTTP encrypted (HTTPS), default port 443 HTTP šifrēts (HTTPS), noklusējuma ports 443
SMTP plaintext, default port 25 (or 587 for submission) SMTP vienkāršs teksts, noklusējuma ports 25 (vai 587 iesniegšanai)
SMTP with STARTTLS, default port 25(or 587 for submission) SMTP ar STARTTLS, noklusējuma ports 25(vai 587 iesniegšanai)
SMTP encrypted (SMTPS), default port 465 SMTP šifrēts (SMTPS), noklusējuma ports 465
IMAP plaintext, default port 143 IMAP vienkāršais teksts, noklusējuma ports 143
IMAP with STARTTLS, default port 143 IMAP ar STARTTLS, noklusējuma ports 143
IMAP encrypted (IMAPS), default port 993 IMAP šifrēts (IMAPS), noklusējuma ports 993
POP3 plaintext, default port 110 POP3 vienkāršs teksts, noklusējuma ports 110
POP3 with STARTTLS, default port 110 POP3 ar STARTTLS, noklusējuma ports 110
POP3 encrypted (POP3S), default port 995 POP3 šifrēts (POP3S), noklusējuma ports 995
DNS plaintext, default port 53 DNS plaintext, noklusējuma ports 53
LDAP plaintext, default port 389 LDAP vienkāršs teksts, noklusējuma ports 389