English Turkish
10:00 (12am) 10:00 (00:00)
Default time to sleep in microseconds (1/1,000,000th of a second) Mikrosaniye cinsinden uyku için varsayılan süre (saniyenin 1 / 1.000.000'u)