English Polish
Delete Usuń
Backup Kopia zapasowa
Enable Włącz
Disable Wyłącz
SSH SSH
SFTP SFTP
Inherit Dziedziczone
Daily Dziennie
Weekly Tygodniowo
Monthly Miesięcznie
%d Month %d miesiąc
%d Months %d miesiące
%d Year %d rok
Never Nigdy
%d hour %d godz.
%d hours %d godz.
Name Nazwa
Username Nazwa użytkownika
Password Hasło
Description Opis