English Polish
Technical Support [ %s ] Wsparcie techniczne [ % ].
File: %s/%s Plik: %/%s
Account: [edit: %s] Konto: [edytuj: %s] [edytuj: %s].
Router: [edit: %s] Router: [edytuj: %s] [edytuj: %s].
Backups (%s) Kopie zapasowe (%)