English Polish
%d hour %d godz.
%d hours %d godz.
Check this box to assume this device is always elevated Usuń zaznaczenie tego pola, aby wyłączyć tworzenie kopii zapasowych tego urządzenia.
The path to where your Configs will be archived (moved from TFTP directory) Ścieżka do miejsca, w którym tworzona będzie kopia zapasowa konfiguracji, musi to być ścieżka, na którą lokalny serwer TFTP zapisuje dane.
Technical Support [ %s ] Wsparcie techniczne [ % ].
%s devices backed up successfully. %s urządzenia, które pomyślnie wykonały kopię zapasową.<br>
%s devices failed to backup. %s urządzenia nie udało się wykonać kopii zapasowej.<br>
%s devices disabled from backup. %s urządzenia nie udało się wykonać kopii zapasowej.<br>
Account: [edit: %s] Konto: [edytuj: %s] [edytuj: %s].
Account: [new] Konto: nowy] [nowy].
The directory of the stored device backups Liczba dni na zachowanie starych kopii zapasowych.
The last Backup time of the device Jak często należy tworzyć kopię zapasową tego urządzenia.
The filename of the stored device backups Liczba dni na zachowanie starych kopii zapasowych.
Router: [edit: %s] Router: [edytuj: %s] [edytuj: %s].
Router: [new] Router: nowy] [nowy].
The IP address of this device Nazwa tego typu urządzenia.