English Polish
Default time to sleep in microseconds (1/1,000,000th of a second) Domyślny czas uśpienia w mikrosekundach (1/1 000 000 sekundy)
Account: [edit: %s] Konto: [edytuj: %s] [edytuj: %s].
Account: [new] Konto: nowy] [nowy].
Router: [edit: %s] Router: [edytuj: %s] [edytuj: %s].
Router: [new] Router: nowy] [nowy].