English Polish
Delete Usuń
Backup Kopia zapasowa
Enable Włącz
Disable Wyłącz
SSH/Telnet Telnet
SSH SSH
Telnet Telnet
SCP SCP
SFTP SFTP
Inherit Dziedziczone
Daily Dziennie
Weekly Tygodniowo
Monthly Miesięcznie
%d Month %d miesiąc
%d Months %d miesiące
%d Year %d rok
%d Years %d Rok
Never Nigdy
%d hour %d godz.
%d hours %d godz.