English Dutch
Give this account a meaningful name that will be displayed. Geef dit account een betekenisvolle naam die wordt weergegeven.
The username that will be used for authentication. De gebruikersnaam die gebruikt zal worden voor authenticatie.
The password used for authentication. Het wachtwoord dat wordt gebruikt voor authenticatie.
Enable Password Wachtwoord inschakelen
Your Enable Password, if required. Uw Enable Password, indien nodig.
Uncheck this box to disabled this device from being backed up. Schakel dit vakje uit om de back-up van dit apparaat uit te schakelen.
Name of this device (will be used for config saving and SVN if no hostname is present in config). Naam van dit apparaat (wordt gebruikt voor het opslaan van de configuratie en SVN als er geen hostnaam in de configuratie aanwezig is).
This is the IP Address used to communicate with the device. Dit is het IP-adres dat wordt gebruikt om met het apparaat te communiceren.
This is the relative directory structure used to store the configs. Dit is de relatieve mappenstructuur die gebruikt wordt om de configuraties op te slaan.
How often to Backup this device. Hoe vaak maakt u een back-up van dit apparaat.
Choose the type of device that the router is. Kies het type apparaat dat de router is.
Auto-Detect Automatisch detecteren
This is the type of connection used to communicate with the device. Dit is het IP-adres dat wordt gebruikt om met het apparaat te communiceren.
Authentication Account Authenticatie account
Choose an account to use to Login to the router Kies een account om in te loggen op de router
Default timeout Standaard time-out
Default time to wait in seconds for a response Standaard wachttijd in seconden op een antwoord
Default sleep time Standaard slaaptijd
Default time to sleep in microseconds (1/1,000,000th of a second) Standaard slaaptijd in microseconden (1 / 1.000.000ste van een seconde)
Assume elevated Veronderstel verheven