English Dutch
Should Router Configs be presented on the Console or a Top Tab. Moeten routerconfiguraties worden weergegeven op de console of een bovenste tabblad.
Top Tab Bovenste tabblad
Inline Inline
Side by Side Naast elkaar
DEBUG: Executing manual backup using '%s' with arguments '%s' DEBUG: Handmatige back-up uitvoeren met '%s' en argumenten '%s'
Router Backup started. Check the Date Backup column or the Cacti Log for completion status and timing Router Backup gestart. Controleer de kolom Datumback-up of het cactussenlogboek voor de voltooiingsstatus en timing