English Dutch
None Geen
An error occurred in %s. See error logs for detail. Er is een fout opgetreden in %s. Zie foutenlogboeken voor details.
Remote Commands must be enabled under console->Settings->NPC Remote Commands moeten zijn ingeschakeld onder console-> Instellingen-> NPC
The Nagios Command File Path must be set under console->Settings->NPC Het Nagios Command File Path moet worden ingesteld onder console-> Instellingen-> NPC
You do not have permission to execute this command. U heeft geen toestemming om deze opdracht uit te voeren.
Service Check Execution Time Uitvoeringstijd voor servicecontrole
Service Check Latency Wachttijd servicecontrole
Host Check Execution Time Uitvoeringsduur hostcontrole
Host Check Latency Wachttijd hostcontrole
FATAL: Unable to make NPC Connection FATAAL: kan geen NPC-verbinding maken
ERROR - Log errors only FOUT - Alleen fouten registreren
WARN - Log errors and warnings WAARSCHUWING - Log fouten en waarschuwingen
INFO - Log errors, warnings, and info messages INFO - Log fouten, waarschuwingen en informatieberichten
DEBUG - Log everything DEBUG - Log alles in
Nagios Host Mapping Hosttoewijzing van Nagios
NPC NPC
Status Detail Statusdetails
Service / Host Information Service / host-informatie
Command Execution Opdrachtuitvoering
General Settings Algemene Instellingen