English Polish
Error Błąd
Unknown Nieznany
Operating System System operacyjny
Application Aplikacja
Running Pracuje
Invalid Nieprawidłowa
Present Obecnie
Warning Ostrzeżenie
Testing Testowanie
Down W dół
All Wszystkie
Device Urządzenie
Template Szablon
Go Idź
Clear Wyczyść
Search Szukaj
Process Przetwarzanie
Entries Wpisy
Default Domyślny
Hostname Nazwa hosta