English Polish
Device Driver Sterownik urządzenia
Runnable Możliwość uruchamiania
Not Runnable Nie można uruchomić.
Running Process History Historia procesów uruchomieniowych
OS Type Typ OS
Use Time (d:h:m) Czas użytkowania (d:h:m)
Edit Device Edycja urządzenia
No Process History Found Nie znaleziono historii procesu
Running Processes Procesy bieżące
CPU (Hrs) CPU (godz.)
Memory (MB) Pamięć (MB)
No Running Software Found Nie znaleziono działającego oprogramowania
Total CPU [h]: Łączna liczba CPU [h]:
Total Size [MB]: Wielkość całkowita [MB]:
Avg. CPU [h]: Awg. CPU [h]:
Avg. Size [MB]: Awg. Wielkość [MB]:
Hardware Inventory Inwentaryzacja sprzętu
Hardware Description Opis sprzętu komputerowego
Hardware Type Typ sprzętu
No Hardware Found Nie znaleziono sprzętu