English Dutch
Provide key information to help HMIB detect the type of Host. SQL Where expressions are supported. SQL Where wildcard character is the '%' sign. Regular Expressions have been removed due to compatibility issues. Verstrek belangrijke informatie om HMIB te helpen het type gastheer te detecteren. SQL Waar expressies worden ondersteund. SQL Waar wildcard karakter het '%' teken is. Reguliere uitdrukkingen zijn verwijderd vanwege compatibiliteitsproblemen.