English Latvian
Provide key information to help HMIB detect the type of Host. SQL Where expressions are supported. SQL Where wildcard character is the '%' sign. Regular Expressions have been removed due to compatibility issues. Norādiet galveno informāciju, lai palīdzētu HMIB noteikt resursdatora tipu. SQL pieprasījums, kur tiek atbalstītas izteiksmes. SQL pieprasījums, kur aizstājējzīmes rakstzīme ir '%'. Regulārās izteiksmes nav izmantojamas saderības problēmu dēļ.