English Bulgarian
Device Driver Драйвер на устройството
Runnable Изпълнима
Not Runnable Не се изпълнява
Testing Тестване
Running Process History Изпълнявана история на процеса
OS Type Тип OS
Last Seen Последно видян
Use Time (d:h:m) Време за използване (d: h: m)
Edit Device Редактиране на устройството
No Process History Found Няма намерена история на процеса
Running Processes Работещи процеси
CPU (Hrs) CPU (часа)
Memory (MB) Памет (МБ)
No Running Software Found Не е открит софтуер за изпълнение
Total CPU [h]: Общо CPU [h]:
Total Size [MB]: Общ размер [MB]:
Avg. CPU [h]: Ср. CPU [h]:
Avg. Size [MB]: Ср. Размер [MB]:
Hardware Inventory Инвентаризация на хардуера
Hardware Description Описание на хардуера