English Bulgarian
Error Грешка
Unknown 알려지지 않음
Operating System Операционна система
Application Приложение
Running 실행 중
Invalid Невалидно
Present Присъства
Warning Внимание
Down Надолу
All Всички
Device Устройство
Template Шаблон
Go Търси
Clear Изчисти
Search Търсене
Process В процес
Entries Получени съобщения
Default По подразбиране
Hostname Име на хост
History История