English Bulgarian
Error Грешка
Unknown 알려지지 않음
Operating System Операционна система
Device Driver Драйвер на устройството
Application Приложение
Running 실행 중
Runnable Изпълнима
Not Runnable Не се изпълнява
Invalid Невалидно
Present Присъства
Warning Внимание
Testing Тестване
Down Надолу
Running Process History Изпълнявана история на процеса
OS Type Тип OS
All Всички
Device Устройство
Template Шаблон
Go Търси
Clear Изчисти