English Polish
No Graphs Found Matching Criteria Brak znalezionych wykresów Kryteria dopasowania
Cycle Graph Filter Wykresy cyklu
Next Update In Następna aktualizacja
Graph Display Timespan Czas wyświetlania wykresu
Cycle Rotation Refresh Frequency Częstotliwość odświeżania obrotu cyklu
Number of Graphs per Page Liczba wykresów na stronę
Cycle to Previous Graphs Cykl do poprzednich wykresów
Prev Poprzedni
Stop Zatrzymaj
Stop Cycling Zatrzymaj jazdę na rowerze
Resume Cycling Wznowić jazdę na rowerze
Start Start
Cycle to Next Graphs Cykl do kolejnych wykresów
Next Następny
Refresh Odśwież
Refresh Graphs Now Odśwież wykresy teraz
Clear Wyczyść
Clear Filter Resetuj filtr
Save Zapisz
Save Filter Settings Zapisz ustawienia filtra