English Dutch
Cacti is designed to be a complete graphing solution based on the RRDtool Time Series Database (TSDB) and Graphing solution. Its goal is to make the Network Administrator's job easier by taking care of all the important details necessary to create meaningful Graphs. Cacti is ontworpen om een volledige grafische oplossing te bieden op basis van RRDtool. Het doel is om het leven van een netwerkbeheerder gemakkelijker te maken door het verzorgen van alle noodzakelijke gegevens die nodig zijn om zinvolle grafieken te maken.
Please see the official %sCacti website%s for information on how to use Cacti, get support, and updates. Raadpleeg de officiële %sCacti website%s voor meer informatie, support en updates.
Active Developers Cacti ontwikkelaars
Developers working on Cacti, its Architecture, Documentation and Future Releases.
Honorable Mentions Console menu sectie
Contributors to Docuemntation, QA, Packaging, the Forums and our YouTube page. Draag bij aan documentatie, QA, verpakking, de forums en onze YouTube-pagina.
Emeritus Members Emeritus Groepsleden
Members of the original Cacti Group that have since moved on in their careers. We continue to wish them the best. Leden van de oorspronkelijke Cacti Groep, die sindsdien verder zijn gegaan in hun carrière. Wij wensen hun het allerbeste.
Convert to Normal Graph Converteer naar LINE1 grafiek
Place Graphs on Report Grafieken op rapport plaatsen
In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, they must only be using one Graph Template. Voordat u de geaggregeerde grafieken hieronder kunt migreren naar een template gebaseerde aggregaat, moet u eerst een aggregaat template voor de grafiektemplate '%s' maken.
The selected Aggregate Graphs does not appear to have any matching Aggregate Templates. De geselecteerde geaggregeerde grafiek heeft elementen uit meer dan een grafiektemplate.
In order to migrate the Aggregate Graphs below use an Aggregate Template, one must already exist. Voordat u deze geaggregeerde grafiek kunt migreren naar een template gebaseerd aggregaat, moeten deze uitsluitend een template grafiek gebruiken. Klik op 'Terug' en selecteer uitsluitend geaggregeerde grafieken die hetzelfde grafiektemplate gebruiken.
You currently have no reports defined. U heeft momenteel geen rapporten gedefinieerd.
Click 'Continue' to Delete the following Aggregate Graph. Klik op 'Volgende' om de volgende geaggregeerde grafiek te verwijderen.
Click 'Continue' to Delete following Aggregate Graphs. Klik op 'Volgende' om de volgende geaggregeerde grafiek te verwijderen.
Delete Aggregate Graph Maak geaggregeerde grafiek
Delete Aggregate Graphs Maak geaggregeerde grafiek
Click 'Continue' to Migrate the following Legacy Aggregate to a Templated Aggregate Graph. Klik op 'Volgende' om de volgende geaggregeerde grafiek(en) naar een enkele geaggregeerde grafiek te combineren.
Click 'Continue' to Migrate the following Legacy Aggregates to Templated Aggregate Graphs. Klik op 'Volgende' om de volgende geaggregeerde grafiek(en) naar een enkele geaggregeerde grafiek te combineren.