English Dutch
Contributors to Docuemntation, QA, Packaging, the Forums and our YouTube page. Draag bij aan documentatie, QA, verpakking, de forums en onze YouTube-pagina.
Emeritus Members Emeritus Groepsleden
Members of the original Cacti Group that have since moved on in their careers. We continue to wish them the best. Leden van de oorspronkelijke Cacti Groep, die sindsdien verder zijn gegaan in hun carrière. Wij wensen hun het allerbeste.
Especially anyone who has taken the time to create an issue report, or otherwise help fix a Cacti related problems. Also to anyone who has contributed to supporting Cacti. Vooral iedereen die de tijd heeft genomen om een ​​probleem te melden, of op andere wijze Cacti gerelateerde problemen op te lossen. Ook aan iedereen die heeft bijgedragen aan de ondersteuning van Cacti.
Report Name: Rapportagenaam
Timespan: Tijdspanne
Align: Uitlijnen
Click 'Continue' to Place the following Aggregate Graph on Tree %s. Klik op 'Volgende' om de volgende geaggregeerde grafiektemplate te verwijderen.
Click 'Continue' to Duplicate following Aggregate Graphs on Tree %s. Klik op 'Volgende' om de volgende geaggregeerde grafiek onder de boomstructuur te plaatsen.
[ Custom Graphs List Applied - Clear to Reset ] [ Aangepaste grafieklijst toegepast - Filter VAN lijst ]
Access Denied! Guest user id %s does not exist. Please contact your Administrator. Toegang geweigerd, neem alstublieft contact op uw Cacti beheerder.
Device %s Added to Cacti Toegevoegd aan Cacti
Device %s Not Added to Cacti Niet toegevoegd aan Cacti
Poller: Poller
Device Template: Apparaattemplate
Availability Method: Beschikbaarheid van methode
Uptime Uptime
Cacti has Imported the following Graph Rules Cacti heeft de volgende items geïmporteerd:
Can Not Restart Discovery for Discovery in Progress for Network '%s' Kan Discovery for Discovery in Progress niet herstarten voor Discovery in Progress voor Netwerk '%s'.
Data Collector Data Collector