English Dutch
Can Not Restart Discovery for Discovery in Progress for Network '%s' Kan Discovery for Discovery in Progress niet herstarten voor Discovery in Progress voor Netwerk '%s'.
The Email account name to be used as the senders name for the Notification Email. If left blank, Cacti will use the default Automation Notification Name if specified, otherwise, it will use the Cacti system default Email name De naam van de e-mailaccount die moet worden gebruikt als de naam van de afzender voor de kennisgevingsemail. Indien leeg gelaten, zal Cacti de standaard naam van de Automatiseringsmelding gebruiken indien gespecificeerd, anders zal het de standaard e-mailnaam van het Cacti-systeem gebruiken.
The Email Address to be used as the senders Email for the Notification Email. If left blank, Cacti will use the default Automation Notification Email Address if specified, otherwise, it will use the Cacti system default Email Address Het e-mailadres dat moet worden gebruikt als afzenders-e-mail voor de notificatie-e-mail. Indien leeg gelaten, zal Cacti het standaard E-mailadres van de Automatiseringsmelding gebruiken indien gespecificeerd, anders zal het het standaard E-mailadres van het Cactus-systeem gebruiken.
SNMP Options has been Duplicated. Automatisering SNMP opties
The Graph Rule has been removed from the Device Rule Het totaal aantal grafieken gegenereerd vanaf dit apparaat.
No Associated Tree Rules Geen gekoppelde data queries.
Click 'Continue' to Delete the following Color. Klik op 'Volgende' om de volgende kleur te verwijderen
Click 'Continue' to Delete following Colors. Klik op 'Volgende' om de volgende kleur te verwijderen
Click 'Continue' to Delete the following Color Template. Klik op 'Volgende' om het volgende kleurtemplate te verwijderen
Click 'Continue' to Delete following Color Templates. Klik op 'Volgende' om het volgende kleurtemplate te verwijderen
Click 'Continue' to Duplicate the following Color Template. Klik op 'Volgende' om het volgende kleurtemplate te verwijderen
Click 'Continue' to Duplicate following Color Templates. Klik op 'Volgende' om het volgende kleurtemplate te verwijderen
Data Source debug started. Data bron debug
For attribute '%s', issue found '%s' Voor attrbitute '%s', uitgifte gevonden '%s'.
Click 'Continue' to Delete the following Data Input Method. Klik op 'Volgende' om de volgende data invoer methode te verwijderen
Click 'Continue' to Delete following Data Input Methods. Klik op 'Volgende' om de volgende data invoer methode te verwijderen
Click 'Continue' to Duplicate the following Data Input Method. Klik op 'Volgende' om de volgende data invoer methode te verwijderen
Click 'Continue' to Duplicate following Data Input Methods. Klik op 'Volgende' om de volgende data invoer methode te verwijderen
Click 'Continue' to Delete the following Data Source Profile. Klik op 'Volgende' om het volgende data bron profiel te verwijderen
Click 'Continue' to Delete following Data Source Profiles. Klik op 'Volgende' om het volgende data bron profiel te verwijderen