English Turkish
Edit Graph: '%s'. GRAFİK DÜZENLE
Open a ticket at Yeni Soru Gönder
Version %d versiyonu: %d
%0.1f Minutes 0 dakika
%d OID OID
%d Repetitions Tekrarlar
%s Thread İPLİK
%s Threads Konular
Start of Business Day işletmenin Başlangıcı
End of Business Day (mesai bitimine kadar)
Show business hours Çalışma Saatleri
%s MBytes Mbayt
Current Page: %s Geçerli Sayfa
Details %s Ayrıntılar
Report Items %s Rapor Öğeleri
Graph: %s Grafik
Tree: %s Ağaç:
, Branch: %s Şube:
Unable to Connect to Server (%s) Sunucuya bağlanılamıyor
%d day %d Gün