English Turkish
Click 'Continue' to Synchronize all Aggregate Graphs with the selected Color Template. Seçilen Grafiklerden bir Grafik Oluşturmak için 'Devam Et'i tıklayın.
Synchronize Color Template Grafikleri Grafik Şablonları ile Senkronize Et
Click 'Continue' to delete the following Data Input Method Aşağıdaki Veri Girişi Yöntemini silmek için 'Devam Et'i tıklayın.
Delete Data Query Veri Sorgusunu Sil
Duplicate Data Query Veri Sorgusunu Sil
Click 'Continue' to delete the following Notification Receiver Aşağıdaki Bildirim Alıcısını silmek için 'Devam Et'i tıklayın.
Clear Statistics for Data Collector Bu Veri Toplayıcı'nın Durumu.
Duplicate Site Kopyala