English Turkish
You may use these replacement values for the Prefix in the Aggregate Graph Agrega Grafiğindeki Önek için bu değiştirme değerlerini kullanabilirsiniz.
Enter valid Network Ranges separated by commas. You may use an IP address, a Network range such as 192.168.1.0/24 or 192.168.1.0/255.255.255.0, or using wildcards such as 192.168.*.* Virgülle ayrılmış geçerli ağ aralıkları giriniz. Bir IP adresi için 192.168.1.0/24 veya 192.168.1.0/255.255.255.0 gibi bir ağ aralığı veya 192.168.*.* gibi joker karakterler kullanabilirsiniz.
Click 'Continue' to delete the following Color Aşağıdaki Rengi silmek için 'Devam Et'i tıklayın.
Click 'Continue' to delete the following Color Template Aşağıdaki Renk Şablonunu silmek için 'Devam Et'i tıklayın.
Click 'Continue' to delete the following Data Input Method Aşağıdaki Veri Girişi Yöntemini silmek için 'Devam Et'i tıklayın.
Click 'Continue' to delete the following Data Source Profile Aşağıdaki Veri Kaynağı Profilini silmek için 'Devam Et'i tıklayın.
Click 'Continue' to duplicate the following Data Source Profile. You can optionally change the title format for the new Data Source Profile Aşağıdaki Veri Kaynağı Profilini kopyalamak için 'Devam Et'i tıklayın. İsteğe bağlı olarak yeni Veri Kaynağı Profili için başlık formatını değiştirebilirsiniz.
Click 'Continue' to delete the following Data Source Aşağıdaki Veri Kaynağını silmek için 'Devam Et'i tıklayın.
Choose a new Device for this Data Source and click 'Continue'. Bu Veri Kaynağı için yeni bir Cihaz seçin ve 'Devam Et'i tıklayın.
Edit Graph: '%s'. GRAFİK DÜZENLE
Edit Graph Template Grafik Şablonu Düzenle.
The Main Data Collector has returned to an Online Status Bu Veri Toplayıcı'nın en son ana Cacti sitesiyle tam olarak eşitlendiği.
Unable to determine size of password field, please check permissions of db user Şifre alanının boyutu belirlenemiyor, lütfen db kullanıcısının izinlerini kontrol edin.
This is the directory where RRDfiles are <strong>moved</strong> for archiving Bu, RRD dosyalarının arşivlenmek üzere <strong>taşındığı</strong> dizindir.
How will Cacti handle event logging. Cacti olay günlüğünü nasıl idare edecek?
How should Cacti support Client Dates based upon the Client browsers timezone. Cacti, İstemci tarayıcılarının saat dilimine bağlı olarak İstemci Tarihlerini nasıl desteklemelidir?
Show only site specific locations Grafiğe özel seçenekleri burada ayarlayın.
If Cacti can not determine the interface speed due to either ifSpeed or ifHighSpeed not being set or being zero, what maximum value do you wish on the resulting RRDfiles. Eğer Cacti, ifSpeed veya ifHighSpeed'in ayarlanmaması veya sıfır olması nedeniyle arayüz hızını belirleyemiyorsa, elde edilen RRD dosyalarında maksimum değerin ne olmasını istersiniz?
How often do you want the Cacti log display to update. Cacti günlüğü ekranının ne sıklıkla güncellenmesini istiyorsunuz?
This is the location, on the web server where the RRDfiles and PNG files will be cached. This cache will be managed by the poller. Make sure you have the correct read and write permissions on this folder Bu, web sunucusundaki RRDfiles ve PNG dosyalarının önbelleğe alınacağı konumdur. Bu önbellek yoklama tarafından yönetilecektir. Bu klasörde doğru okuma ve yazma izinlerine sahip olduğunuzdan emin olun.