English Polish
Click 'Continue' to associate the following Graph(s) with the Aggregate Graph. Kliknij "Kontynuuj", aby powiązać poniższy wykres(y) z wykresem zbiorczym
Started Rozpoczęte
Heartbeat Heartbeat
Avg: Śred.
East Wschód
SNMP getNext SNMP getNext
Demand Demand
Trees Trees
Presets Presets
Last %d Days Ostatnie %d dni
Minute(s) Min.
Paw Paw
Operation Operacja
Operator. Operator
T W
G G
K tys
Sendmail Sendmail
Delete Site Usuń stronę
Delete User Group Usuń Grupę Użytkowników