English Polish
Click 'Continue' to Synchronize all Aggregate Graphs with the selected Color Template. Kliknij 'Kontynuuj', aby utworzyć wykres zagregowany z wybranego wykresu (wykresów).
Synchronize Color Template Synchronizacja wykresów z szablonami wykresów
Clear Statistics for Data Collector Status tego zbieracza danych.