English Dutch
Page: Pagina:
User: Gebruiker:
IP Address: IP adres:
Date: Datum:
Action: Actie:
Script: Script:
Attrib Attribuut
Value Waarde
Audit Log Purged by %s Auditlogboek gezuiverd door %s
Audit Log Auditlogboek
Search Zoeken
Page Pagina
All Alle
User Gebruiker
Events Gebeurtenissen
Default Standaard
Go Ga
Set/Refresh Filters Stel in/vernieuw filters
Clear Herstel
Clear Filters Stel filters opnieuw in