Translation

English
English Swedish
Duplicate Duplicera
Name Namn
A Useful Name for this Proxy. Ett användbart namn för denna proxy.
New Proxy Ny proxy
Hostname Värdnamn
The Proxy Hostname. Proxy-värdnamnet.
HTTP Port HTTP-kod
The HTTP Proxy Port. HTTP-proxyporten.
HTTPS Port HTTP-kod
The HTTPS Proxy Port. HTTPS-proxyporten.
User Name Användarnamn
The user to use to authenticate with the Proxy if any. Användaren som ska användas för att autentisera med Proxy om någon.
Password Lösenord
The user password to use to authenticate with the Proxy if any. Användarlösenordet som ska användas för att autentisera med Proxy om någon.
General Settings Allmänna inställningar
Display Name of this server Visningsnamn på den här servern
Enable Server Aktivera servern
Uncheck this box to disabled this server from checking urls. Avmarkera den här rutan för att inaktivera den här servern från att kontrollera webbadresser.
Is this server the local server? Är den här servern den lokala servern?
Check this box if the current server you are connected to is this entry. Markera den här rutan om den nuvarande servern du är ansluten till är den här posten.
Master Server Master Server
Sets this server to the Master server. The Master server handles all Email operations Ställer in denna server på masterservern. Masterserver hanterar all Email-operationer
IP Address IP adress
IP Address to connect to this server IP-adress för att ansluta till den här servern
URL URL
This is the URL to connect to remote.php on this server. Detta är URL-adressen för att ansluta till remote.php på den här servern.
Location Plats
Location of this server Plats för den här servern
Service Check Name Service Check Name
The name that is displayed for this Service Check, and is included in any Alert notifications. Namnet som visas för denna servicekontroll och ingår i eventuella varningsmeddelanden.
Enable Service Check Aktivera servicekontroll

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
includes/arrays.php:232
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 22