Translation

English
English Swedish
This is the message that will be displayed at the top of all Threshold warnings (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062 Det här meddelandet kommer att visas överst på alla tröskelvarningar (255 Char MAX). HTML är tillåtet, men kommer att tas bort endast för e-postmeddelanden. Det finns flera beskrivare som kan användas. <br> &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;DATE&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;GRAPH&gt; &lt;NOTES&gt; &lt;DNOTES&gt;
A Warning has been issued that requires your attention. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH> En varning har utfärdats som kräver din uppmärksamhet. <br><br> <strong>Enhet</strong> : <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) <br> <strong>URL</strong> : <URL><br> <strong>Meddelande</strong> : <SUBJECT><br><br><GRAPH>
Threshold Restoral Message Meddelande om tröskelvarning
This is the message that will be displayed at the top of all Threshold restoral notifications (1024 Chars MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062 Det här meddelandet kommer att visas överst på alla tröskelvarningar (255 Char MAX). HTML är tillåtet, men kommer att tas bort endast för e-postmeddelanden. Det finns flera beskrivare som kan användas. <br> &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;DATE&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;GRAPH&gt; &lt;NOTES&gt; &lt;DNOTES&gt;
A Threshold has returned to normal status. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH> En Alert har utfärdats som kräver din uppmärksamhet. <br><br> <strong>Enhet</strong> : <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) <br> <strong>URL</strong> : <URL><br> <strong>Meddelande</strong> : <SUBJECT><br><br><GRAPH>
Thold THOLD
Duplicate Duplicera
Associate Koppla
Disassociate ta avstånd
Devices Enheter
Click 'Continue' to Delete Notification Lists(s). Any Device(s) or Threshold(s) associated with the List(s) will be reverted to the default. Klicka på "Fortsätt" för att ta bort meddelandelistor (er). Vilken enhet eller enheter som är associerade med listan (listorna) kommer att återställas till standardvärdet.
Cancel Avbryt
Continue Fortsätt
Delete Notification List(s) Radera Notifieringslista (s)
Click 'Continue' to Duplicate the following Notification List(s). Klicka på "Fortsätt" för att duplicera följande anmälningslista.
New List Name Ny Lista Namn
New Notification List Ny anmälningslista
Duplicate Notification List(s) Duplicate Notification List (s)
%s Threshold Template(s) %s tröskelmall (er)
Click 'Continue' to Association the Notification List '%s' with the Threshold Template(s) below. Klicka på Fortsätt till Föreningen Meddelandelistan ' %s' med tröskelmallarna nedan.
No Change Inga ändringar
Notification List Only Endast anmälningslista
Notification List, Retain Other Settings Meddelande lista, behåll andra inställningar
Warning Membership: Varning Medlemskap:
Alert Membership: Varningsmedlemskap:
Associate Notification List(s) Associerad anmälningslista (er)
Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Thresholds Template(s) below. Klicka på "Fortsätt" för att avbryta anmälningslistan " %s" från teman för tröskelvärdena nedan.
Remove List Ta bort lista
Disassociate Notification List(s) Disassociera Notifieringslista (er)
%s Threshold(s) %s Tröskel (ar)
Click 'Continue' to Associate the Notification List '%s' with the Threshold(s) below. Klicka på "Fortsätt" för att associera anmälningslistan " %s" med tröskelvärdena nedan.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
notify_lists.php:521
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 254