Translation

English
English Swedish
Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Thresholds(s) below. Klicka på "Fortsätt" för att avbryta anmälningslistan " %s" från tröskelvärdena nedan.
Click 'Continue' to Associate the Notification List '%s' with the Device(s) below. Klicka på "Fortsätt" för att associera meddelandarlistan " %s" med enheten / enheterna nedan.
You may also Associate the Devices Thresholds as well. However, these Device Thresholds will allow the Threshold Notification List to be overwritten. Du kan också associera enhetens tröskelvärden också. Dessa enhetsgränser måste dock tillåta att Thrshold-aviseringslistan kan skrivas över.
Notification and Global Lists Meddelande och globala listor
Resulting Membership: Resultatande medlemskap:
Device Threshold Warning Membership: Varning Medlemskap:
Device Threshold Alert Membership: Meddelande om tröskelvarning
Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Device(s) below. Klicka på "Fortsätt" för att avbryta anmälningslistan " %s" från enheten / enheterna nedan.
You may also Disassociate the Devices Thresholds as well. However, these Device Thresholds will allow the Threshold Notification List to be overwritten. Du kan också avskilja enhetens tröskelvärden också. Dessa enhetsgränser måste dock tillåta att Thrshold-aviseringslistan kan skrivas över.
[edit: %s] [redigera: %s]
[new] [nytt]
List General Settings Lista Allmänna inställningar
Name Namn
Enter a name for this Notification List. Ange ett namn för denna Notifieringslista.
Description Beskrivning
Enter a description for this Notification List. Ange en beskrivning för denna meddelandelista.
To disable all notifications from this Notification List, you can simply disable it here.
To Email Addresses E-postadresser
Enter a comma separated list of Email addresses for this Notification List. Ange en kommaseparerad lista med e-postadresser för denna meddelandelista.
BCC Email Addresses E-postadresser
Enter a comma separated list of Email addresses for this Notification List to be blind copied. Ange en kommaseparerad lista med e-postadresser för denna meddelandelista.
Email Style/Format File
Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
Associated Devices Associerade enheter
Search Sök
Site Webbplats
None Ingen
Type Typ
Default Standard
Associated Associerad
Go Utför

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
notify_lists.php:849
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 330