Translation

Import Removal Rule
19/190
Context English Swedish State
Is this Removal Rule Enabled? Är denna flyttningsregel aktiverad?
Method of Removal Metod för borttagning
Deletion Radering
Transferal Överföring
Removal Rule Notes Removal Rule Notes
Space for Notes on the Removal rule Rymd för anteckningar om borttagningsregeln
Rules Regler
Syslog Removal Rule Filters Syslog Removal Rule Filters
Removal Name Avlägsningsnamn
Transfer Överför
No Syslog Removal Rules Defined Inga Syslog-borttagningsregler definierade
Import Removal Rule from Local File Import Removal Rule från lokal fil
If the XML file containing the Removal Rule definition data is located on your local machine, select it here. Om XML-filen med definieringsdata för borttagningsregel finns på din lokala dator, välj den här.
Import Removal Rule from Text Importavlägsningsregel från text
If you have the XML file containing the Removal Rule definition data as text, you can paste it into this box to import it. Om du har XML-filen som innehåller definieringsdata för borttagningsregel som text kan du klistra in den i den här rutan för att importera den.
Import Removal Rule Import Removal Rule
NOTE: Removal Rule '%s' %s! OBS: Avlägsningsregeln ' %s' %s!
ERROR: Removal Rule '%s' %s Failed! FEL: Avlägsningsregeln ' %s' %s Misslyckades!
Click 'Continue' to Delete the following Syslog Report(s). Klicka på "Fortsätt" för att ta bort följande Syslog-rapport (er).
Delete Syslog Report(s) Ta bort Syslog-rapport (er)
Click 'Continue' to Disable the following Syslog Report(s). Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera följande Syslog-rapport (er).
Disable Syslog Report(s) Inaktivera Syslog-rapport (er)
Click 'Continue' to Enable the following Syslog Report(s). Klicka på "Fortsätt" för att Aktivera följande Syslog-rapport (er).
Enable Syslog Report(s) Aktivera Syslog-rapport (er)
Click 'Continue' to Export the following Syslog Report Rule(s). Klicka på "Fortsätt" för att exportera följande Syslog-rapportregel (er).
Export Syslog Report Rule(s) Exportera Syslog Report Regel (er)
You must select at least one Syslog Report. Du måste välja minst en Syslog-rapport.
Return Tillbaka
Report Edit [edit: %s] Rapportera Redigera [redigera: %s]
Report Edit [new] Rapportera Redigera [ny]
New Report Record Ny rapportrekord

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
syslog_removal.php:764
String age
7 months ago
Source string age
7 months ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 322