Translation

English
English Turkish
Schedule Program
How often to Backup this device. Bu cihazın ne sıklıkla Yedekleneceği.
Device Type Cihaz tipi
Choose the type of device that the router is. Yönlendiricinin olduğu aygıt türünü seçin.
Auto-Detect Otomatik algılama
Connection Type Bağlantı türü
This is the type of connection used to communicate with the device. Bu, cihazla iletişim kurmak için kullanılan IP adresidir.
Authentication Account Kimlik Doğrulama Hesabı
Choose an account to use to Login to the router Yönlendiriciye giriş yapmak için kullanılacak bir hesap seçin
None Yok
Default timeout Varsayılan zaman aşımı
Default time to wait in seconds for a resposne Bir yanıt için saniye cinsinden bekleme süresi
Default sleep time Varsayılan uyku süresi
Default time to sleep in microseconds (1/1,000,000th of a second) Mikrosaniye cinsinden uyku için varsayılan süre (saniyenin 1 / 1.000.000'u)
Assume elevated Yükseltilmiş varsayın
Check this box to assume this device is always elevated Bu cihazın yedeklenmesini devre dışı bırakmak için bu kutunun işaretini kaldırın.
Name of this device type. Bu cihaz türünün adı.
Username Prompt Kullanıcı Adı İstemi
This is the username prompt to match on login. Bu, oturum açma sırasında eşleşecek kullanıcı adı istemidir.
Password Prompt Şifre İstemi
This is the password prompt to match on login. Bu, giriş sırasında eşleştirilecek şifre istemidir.
Configuration file Yapılandırma dosyası
This is the standard location of the configuration file on the remote device. Bu, uzak cihazdaki konfigürasyon dosyasının standart konumudur.
Copy TFTP TFTP'yi kopyala
This is the CLI text used to send the backup to tftp server. Bu, yedeği tftp sunucusuna göndermek için kullanılan CLI metnidir.
Show Version Sürümü Göster
This is the CLI text used to display the current version. Bu, geçerli sürümü görüntülemek için kullanılan CLI metnidir.
Confirmation Prompt Yapılandırma Yedekleri
This is the confirmation prompt to match before transmission. Bu, oturum açma sırasında eşleşecek kullanıcı adı istemidir.
Confirm Onayla
Is there a confirmation prompt for copying the config? Yapılandırma kopyalamak için bir onay istemi var mı?

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Mismatched full stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
include/arrays.php:246 include/arrays.php:345
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
locales/po/tr-TR.po, string 76