Translation

English
English Turkish
FATAL: TFTP Backup Path is not set or is not a directory FATAL: Yedekleme Yolu ayarlanmamış veya bir dizin değil
FATAL: TFTP Server is not set FATAL: TFTP Sunucusu ayarlanmadı
DEBUG: Attempting download for %s HATA AYIKLAMA: %s için indirilmeye çalışılıyor
%s devices backed up successfully. %s cihazlar başarıyla yedeklendi. <br>
%s devices failed to backup. %s cihazının yedeği alınamadı. <br>
%s devices disabled from backup. %s cihazının yedeği alınamadı. <br>
Config Backups Yapılandırma Yedekleri
Configuration Backups Yapılandırma Yedekleri
- Forced - Zorla
- Manual Manuel
- Simulated - Simüle edilmiş
- Scheduled Tarifeli
- Reattempt - Yeniden dene
: Partial : Kısmi
: FAILED BAŞARISIZ
STATS: İstatistikler
ERROR: Backup Path is not set or is not a directory Yedekleme Yolu ayarlanmamış veya bir dizin değil
STATS: Backup now running since %s İSTATİSTİKLER: Yedekleme şu anda %s tarihinden beri çalışıyor
WARN: Backup already running since %s UYARI: Yedekleme %s tarihinden beri zaten çalışıyor
ERROR: Failed to connect to Device '%s' using connection type: %s HATA: Bağlantı türü kullanılarak '%s' Cihazına bağlanılamadı: %s
ERROR: Failed to download '%s' to '%s' via '%s' HATA: "%s", "%s" üzerinden "%s" klasörüne indirilemedi
File '%s' failed to load '%s' dosyası yüklenemedi
File '%s' was not found '%s' dosyası bulunamadı
Router Config for %s (%s) %s ( %s) için Yönlendirici Yapılandırması
Backup from %s %s kaynağından yedekleme
File: %s/%s Dosya: %s / %s
Click 'Continue' to delete the following account(s). Aşağıdaki hesapları silmek için 'Devam Et'i tıklayın.
Cancel İptal
Continue Devam et
Delete Device(s) Aygıtları Sil
You must select at least one device. En az bir cihaz seçmelisiniz.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Trailing space

Source and translation do not both end with a space

Fix string

Reset

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
include/functions.php:269
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
locales/po/tr-TR.po, string 161