Translation

English
English Swedish
Contains the number of NAN's during the reporting period. Innehåller antalet NANs under rapporteringsperioden.
Parentheses Parentes
Run Kör
CRASHED KRASKAD
FAILED misslyckades
Idle Sysslolös
Running Kör
Monday Måndag
Tuesday Tisdag
Wednesday Onsdag
Thursday Torsdag
Friday Fredag
Saturday Lördag
Sunday Söndag
Data Item Presets Data-förinställningar
Email E-post
Administration Administration
Text CSV (.csv) Text CSV (.csv)
MS Excel 2003 XML (.xml) MS Excel 2003 XML (.xml)
Raw XML (.xml) Rå XML (.xml)
Subject Ämne
Enter the subject of your email.<br> Following variables will be supported (without quotes): '|title|' and '|period|' Ange ämnet för din e-postadress. <br> Följande variabler kommer att stödjas (utan citat): '| title |' och '| period |'
Scheduled report - |title| - |period| Planerad rapport - | titel | - | period |
Body (optional) Kropp (tillval)
Enter a message which will be displayed in the body of your email Ange ett meddelande som kommer att visas i din e-postadress
This is a scheduled report generated from Cacti. Detta är en schemalagd rapport som genereras från kaktus.
Attachment Bilaga
Only to receive an email as a notification that a new report is available choose 'None'.<br> Otherwise select the format the report should be attached as. Endast för att få ett e-postmeddelande som en anmälan om att en ny rapport är tillgänglig väljer "Ingen". <br> Annars väljer du det format som rapporten ska bifogas som.
Email Recipients E-postmottagare
New Email Recipients Nya e-postmottagare
To add a new recipient enter a valid email address (required) and a name (optional).<br> For a faster setup use a list of adresses/names where the names/addresses are separated with one of the following delemiters: ';' or ',' För att lägga till en ny mottagare anger du en giltig e-postadress (krävs) och ett namn (valfritt). <br> För en snabbare inställning använd en lista över adresser / namn där namnen / adresserna är separerade med en av följande delemiters: ';' eller ","
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/reportit
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Cacti/core
Propagated Translated Cacti/flowview
Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)
The following strings have different sources, but the same context.
Translated Cacti/core (v1.2.x) E-posteMail
Translated Cacti/core E-posteMail

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
lib/const_reports.php:113 reports.php:960
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 246