Translation

English
Context English Swedish
Optional: The path to an folder for saving the exports. If it does not exist ReportIt automatically tries to create it during the first scheduled calculation, else it will try to create a new subfolder within the main export folder using the template id. Valfritt: Banan till en mapp för att spara exporten. Om det inte finns, försöker ReportIT automatiskt skapa det under den första schemalagda beräkningen, annars försöker man skapa en ny undermapp i huvudmappen med hjälp av mall-id.
Data Template Datamall
The name of the data template this Report Template depends on. Namnet på datormalen den här rapportmallen beror på.
Report Template Rapportera mallar
Choose one of your Report Templates to export to XML. Välj en av dina rapportmallar för att exportera till XML.
[Optional] Description Data Beskrivning
Describe the characteristics of your report template Beskriv egenskaperna för din rapportmall
[Optional] Author [Valfritt] Författare
Add your name or nick here. Lägg till ditt namn eller nick här.
[Optional] Version [Valfri] version
[Optional] Contact [Valfritt] Kontakt
Items Artiklar
Data Items [add to report: <a style="color:yellow" href="reports.php?action=report_edit&id=%d">%s</a>] Dataobjekt [lägg till rapport: <a style="color:yellow" href="reports.php?action=report_edit&id=%d"> %s</a> ]
Data Item Name Dataposter
No data items Inga dataposter
Search Sök
Reports Rapporter
Button: use filter settings Go Start
Button: reset filter settings Clear Rensa
Bar (vertical) Stång (vertikal)
Bar (horizontal) Bar (horisontell)
Line Linje
Area Område
Pie chart 3D Cirkeldiagram 3D
Spider Spindel
f_mode - Mode f_mode - Mode
Returns the value that appears most often per DS Returnerar lägsta värdet för en given lista med parametrar
Left (Opening) parenthesis Vänster (öppnings) parentes
Right (Closing) parenthesis Höger (avslutande) parentes
Left (Opening) Square Bracket Vänster (öppning) fyrkantig fäste
Right (Closing) Square Bracket Höger (stängande) fyrkantig fäste
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/reportit
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Cacti/core
Propagated Translated Cacti/routerconfigs
Propagated Translated Cacti/flowview
Propagated Translated Cacti/thold
Propagated Translated Cacti/hmib
Propagated Translated Cacti/maint
Propagated Translated Cacti/mikrotik
Propagated Translated Cacti/gexport
Propagated Translated Cacti/mactrack
Propagated Translated Cacti/webseer
Propagated Translated Cacti/monitor
Propagated Translated Cacti/wmi
Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)
Propagated Translated Cacti/syslog
Propagated Translated Cacti/audit

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 213