Translation

English
English Swedish
Map Templates Kartmallar
Host Template Värdmall
Up Image Upp bild
Recovering Image Återställer bild
Down Image Nerbild
Is AP Är AP
True Sant
False Falskt
Device Template Enhetsmall
Choose the Device Template to base this Map Template type. Välj enhetsmallen för att basera den här kartmallstypen.
Select the Image to Show for an Up Device Välj den bild som ska visas för en uppenhet
Select the Image to Show for a Recovering Device Välj den bild som ska visas för en återställningsenhet
Select the Image to Show for a Down Device Välj den bild som ska visas för en nedanordning
Access Point Accesspunkt
Does this Device Template Represent an Access Point. Representerar denna enhetsmall en åtkomstpunkt.
No Nej
Yes Ja
Map Template Edit Kartmall Redigera
Configure Maps Konfigurera kartor
View Maps Visa kartor
Map Settings Kartinställningar
Overlay Inclusion Inkludering av överlägg
Disable to plot host only, not included in coverage overlay. Inaktivera endast plot-värd, ingår inte i täckningsöverlägget.
Latitude Latitud
The devices latitude coordinates Enheternas latitudkoordinater
Longitude Longitud
The devices longitude coordinates Enheternas längdkoordinater
Starting Degree Startgrad
Starting degree for directional area between 0-360 Startgrad för riktningsområde mellan 0-360
Stopping Degree Stoppar examen
Stopping degree for directional area, must be greater than the Starting Degree Stoppningsgraden för riktningsområdet måste vara större än startgraden
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/gpsmaps
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Cacti/core
Propagated Translated Cacti/mactrack
Propagated Translated Cacti/syslog
Propagated Translated Cacti/routerconfigs
Propagated Translated Cacti/thold
Propagated Translated Cacti/gexport
Propagated Translated Cacti/webseer
Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)
Propagated Translated Cacti/flowview
Propagated Translated Cacti/maint

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
gpstemplates.php:172
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 18