Translation

English
English Dutch
Reserved Gereserveerd
MAC error MAC-fout
Compression error Compressiefout
Service not available Service niet beschikbaar
Protocol version not supported De versie van het protocol wordt niet ondersteund
Host key not verifiable Gastheersleutel niet controleerbaar
Connection failed Verbinding mislukt
Disconnected by application Ontkoppeld per toepassing
Too many connections Te veel aansluitingen
Authentication cancelled by user Authenticatie geannuleerd door gebruiker
No more authentication methods available Geen authenticatiemethoden meer beschikbaar
Invalid user name Ongeldige gebruikersnaam
Non Query Based Niet query gebaseerd
Graph Templates Grafiektemplates
Data Queries Data queries
Delete Verwijder
Enable Inschakelen
Disable Uitschakelen
Export Now Nu exporteren
Periodic Periodiek
Daily Dagelijks
Hourly Per uur
Click 'Continue' to delete the following Graph Export Definition. Klik op 'Doorgaan' om de volgende definitie van grafiekuitvoer te verwijderen.
Cancel Annuleer
Click 'Continue' to disable the following Graph Export Definition. Klik op 'Doorgaan' om de volgende definitie van grafiek exporteren uit te schakelen.
Continue Volgende
Disable Graph Export Definition(s) Grafiek exporteren Definities
Click 'Continue' to enable the following Graph Export Definition. Klik op 'Doorgaan' om de volgende definitie van grafiekuitvoer in te schakelen.
Enable Graph Export Definition(s) Grafiek exporteren Definities
Click 'Continue' to run the following Graph Export Definition now. Klik op 'Doorgaan' om de volgende definitie van grafiekuitvoer nu uit te voeren.
Run Graph Export Definition(s) Now Grafiek exporteren Definities
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/gexport
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Cacti/maint Verwijderen
Propagated Translated Cacti/monitor Verwijderen
Propagated Translated Cacti/mactrack Verwijderen
Propagated Translated Cacti/thold
Propagated Translated Cacti/hmib Verwijderen
Propagated Translated Cacti/routerconfigs Verwijderen
Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)
Propagated Translated Cacti/webseer Verwijderen
Propagated Translated Cacti/syslog Verwijderen
Propagated Translated Cacti/core
Propagated Translated Cacti/gpsmaps Verwijderen
Propagated Translated Cacti/mikrotik Verwijderen
Propagated Translated Cacti/reportit Verwijderen
Propagated Translated Cacti/flowview Verwijderen
Propagated Translated Cacti/wmi Verwijderen
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Cacti/core Verwijderen
Translated Cacti/core (v1.2.x) Verwijderen

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
gexport.php:30
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locales/po/nl-NL.po, string 51