Translation

English
English Turkish
Value Değer
Results Sonuçlar
<not set> Ayarlanmadı
Data Source Repair Recommendations Veri Kaynağı Alanları
Issue Verilen
For attribute '%s', issue found '%s' ' %s' attrbitute için, ' %s' sorunu bulundu
Apply Suggested Fixes Önerilen İsimleri Yeniden Uygula
Repair Steps [ %s ] Onarım Adımları [ %s]
Repair Steps [ Run Fix from Command Line ] Onarım Adımları [Komut Satırından Düzeltmeyi Çalıştır]
Command Komut
Waiting on Data Source Check to Complete Veri Kaynağı Kontrolünün Tamamlanmasını Bekliyor
All Devices Tüm Cihazlar
Data Source Troubleshooter [ %s ] Veri Kaynağı Sorun Giderici [ %s]
No Device Cihaz:
Delete All Checks Kontrolü Sil
Run All
Run checks on currently filtered Data Sources and preserve other results
Profile Profil
All Tümü
Failed Başarısız
Debugging Hata Ayıklama
Click 'Continue' to delete the following Data Input Method Aşağıdaki Veri Girişi Yöntemini silmek için &#39;Devam Et&#39;i tıklayın.
Click 'Continue' to duplicate the following Data Input Method(s). You can optionally change the title format for the new Data Input Method(s). Aşağıdaki Veri Girişi Yöntemlerini çoğaltmak için &#39;Devam Et&#39;i tıklayın. İsteğe bağlı olarak yeni Veri Giriş Yöntemi (ler) i için başlık formatını değiştirebilirsiniz.
Input Name: İsim girin:
Delete Data Input Method Veri Girişi Yöntemi Sil
Click 'Continue' to delete the following Data Input Field. Aşağıdaki Veri Girişi Alanını silmek için &#39;Devam Et&#39;i tıklayın.
Field Name: %s Alan Adı: %s
Friendly Name: %s Kolay Ad: %s
Remove Data Input Field Veri Girişi Alanını Kaldır
This script appears to have no input values, therefore there is nothing to add. Bu betiğin giriş değeri yok gibi görünüyor, bu nedenle eklenecek bir şey yok.
Output Fields [edit: %s] Çıktı Alanları [değiştir: %s]
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Empty Cacti/core
The following string has the same context and source.
Propagated Empty Cacti/core (v1.2.x)

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
data_debug.php:1042
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
locales/po/tr-TR.po, string 645