Translation

English
Context English Turkish
Device Template to Export Verilecek Aygıt Şablonu
Choose the Template to export to XML. XML'e dışa aktarılacak Şablonu seçin.
Include Dependencies Bağımlılıkları Dahil Et
Some templates rely on other items in Cacti to function properly. It is highly recommended that you select this box or the resulting import may fail. Bazı şablonlar, düzgün çalışması için Cacti'deki diğer öğelere dayanır. Bu kutuyu seçmeniz şiddetle tavsiye edilir, aksi takdirde elde edilen içe aktarma başarısız olabilir.
Output Format Çıkış biçimi
Choose the format to output the resulting XML file in. Sonuçta ortaya çıkan XML dosyasını çıktı almak için formatı seçin.
Output to the Browser (within Cacti) Tarayıcıya Çıktı (Cacti içinde)
Output to the Browser (raw XML) Tarayıcıya Çıktı (ham XML)
Save File Locally Dosyayı Yerel Olarak Kaydet
Available Templates [%s] Mevcut Şablonlar [ %s]
The Template Import Succeeded.
Error in Template Şablonları Dışa Aktar
See the cacti.log for more information, and review the XML file for proper syntax. The error details are shown below.<br><br><b>Errors:</b><br>%s
The Template XML file "%s" validation failed
Import Files [ If Files are missing, locate and install before using ]
File Name Alan Adı
Not Readable Yazılabilir değil
Import Templates [ None selected imports all, Check to import selectively ]
Dependencies Bağımlılıkları Dahil Et
Met: %d
Unmet: %d
Import Template Şablon içe aktar
ERROR HATA
Failed to access temporary folder, import functionality is disabled Geçici klasöre erişilemedi, içe aktarma işlevi devre dışı bırakıldı
dropdown action Publish Yayınla
dropdown action Un-Publish Yayını Kaldır
dropdown action Un-Lock Kilitli
ordering of tree items inherit inherit
ordering of tree items manual el ile
ordering of tree items alpha alfa
ordering of tree items natural doğal
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Needs editing Cacti/core
The following string has the same context and source.
Propagated Needs editing Cacti/core (v1.2.x)

Loading…

User avatar None

Source string changed

Cacti / coreTurkish

9 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
templates_import.php:221
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
locales/po/tr-TR.po, string 4060