Translation

Detected New Sort Field: '%s' Old Sort Field '%s'
78/490
Context English Turkish State
Index Change Detected! CurrentIndex: %s, PreviousIndex: %s Endeks Değişikliği Tespit Edildi! CurrentIndex: %s, ÖncekiIndex: %s
Transient Index Removal Detected! PreviousIndex: %s. No action taken. Dizin Kaldırma Algılandı! ÖncekiIndex: %s
Index Removal Detected! PreviousIndex: %s Dizin Kaldırma Algılandı! ÖncekiIndex: %s
Verification of %s Local Data ID's Complete Yerel Verilerle Dizin Birliği tamamlandı
Found Changed %s and %s Orphaned Local Data ID's to Re-map. Bulunan%s ve%s Sahipsiz Yerel Veri Kimlikleri Yeniden Eşlenecek Şekilde Değiştirildi.
Done remapping Graphs to their new Indexes Grafikleri Yeni Dizinlerine Yeniden Ekleme
Done updating Data Source Title Cache Yinelenen Veri Kaynağı Profili
Done updating Graph Title Cache Grafik Başlığı Önbelleği güncelleniyor
Index Association with Local Data complete Yerel Verilerle Dizin Birliği tamamlandı
Update Re-Index Cache complete. There were Güncelleme Yeniden Dizin Önbelleği tamamlandı. Vardı
Update Poller Cache for Query complete Sorgu için Güncelleme Poller Önbelleği tamamlandı
No Index Changes Detected, Skipping Re-Index and Poller Cache Re-population Hiçbir Endeks Değişikliği Tespit Edilmedi, Yeniden Dizine Atlanma ve Poller Cache Re-popülasyonu
Automation Executing for Data Query complete Veri Sorgulama için Otomasyon Yürütme tamamlandı
Plugin hooks complete Eklenti kancaları tamamlandı
Checking for Sort Field change. No changes detected. Sıralama Alanını Değiştirme Kontrolü. Hiçbir değişiklik tespit edilmedi.
Detected New Sort Field: '%s' Old Sort Field '%s' Yeni Sıralama Alanı Algılandı: ' %s' Eski Sıralama Alanı ' %s'
ERROR: New Sort Field not suitable. Sort Field will not change. HATA: Yeni Sıralama Alanı uygun değil. Sıralama Alanı değişmeyecek.
New Sort Field validated. Sort Field be updated. Yeni Sıralama Alanı doğrulandı. Sıralama Alanı güncellenebilir.
Could not find data query XML file at '%s' Veri sorgusu XML dosyası ' %s' konumunda bulunamadı
Found data query XML file at '%s' ' %s' konumunda veri sorgusu XML dosyası bulundu
Error parsing XML file into an array. XML dosyasını bir diziye ayrıştırma hatası.
XML file parsed ok. XML dosyası tamam.
Invalid field <index_order>%s</index_order> Geçersiz alan <index_order> %s </index_order>
Must contain <direction>input</direction> or <direction>input-output</direction> fields only Yalnızca <direction> input </direction> veya <direction> input-output </direction> alanlarını içermelidir
Data Query returned no indexes. HATA: Veri Sorgu hiçbir dizin döndürmedi.
<arg_num_indexes> exists in XML file but no data returned., 'Index Count Changed' not supported XML dosyasında <arg_num_indexes> eksik, 'Dizin Sayısı Değiştirildi' desteklenmiyor
Executing script for num of indexes '%s' ' %s' dizini için komut dosyası çalıştırma
Found number of indexes: %s Bulunan endeks sayısı: %s
<arg_num_indexes> missing in XML file, 'Index Count Changed' not supported XML dosyasında <arg_num_indexes> eksik, 'Dizin Sayısı Değiştirildi' desteklenmiyor
<arg_num_indexes> missing in XML file, 'Index Count Changed' emulated by counting arg_index entries <arg_num_indexes> XML dosyasında eksik, arg_index girişleri sayılarak taklit edilen 'Dizin Sayısı Değiştirildi'
ERROR: Data Query returned no indexes. HATA: Veri Sorgu hiçbir dizin döndürmedi.
ComponentTranslation
This translation Needs editing Cacti/core (v1.2.x) Yeni Sıralama Alanı Algılandı: ' %s' Eski Sıralama Alanı ' %s'
The following string has the same context and source.
Needs editing Cacti/core Yeni Sıralama Alanı Algılandı: ' %s' Eski Sıralama Alanı ' %s'

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Mismatched semicolon

Source and translation do not both end with a semicolon

Reset

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
php-format
Source string location
lib/data_query.php:455
String age
2 months ago
Source string age
2 months ago
Translation file
locales/po/tr-TR.po, string 2701