Translation

English
English Swedish
SMTP error: SMTP-fel:
This is a test message generated from Cacti. This message was sent to test the configuration of your Mail Settings. Detta är ett testmeddelande som genereras av kaktus. Det här meddelandet skickades för att testa konfigurationen av dina e-postinställningar.
Your email settings are currently set as follows Din e-postinställning är för närvarande inställd enligt följande
Method Metod
Checking Configuration...<br> Kontrollera konfiguration ... <br>
PHP's Mailer Class PHP: s Mailer-klass
Method: SMTP Metod: SMTP
Not Shown for Security Reasons Visas inte av säkerhetsskäl
Security Säkerhet
Ping Results: Pingresultat:
Bypassed Förpikopplad
Creating Message Text... Skapa meddelandetext ...
Sending Message... Skickar meddelande...
Cacti Test Message Cacti Test Message
Success! Klart!
Message Not Sent due to ping failure. Meddelandet skickades inte på grund av pingfel.
Cacti disabled plugin %s due to the following error: %s! See the Cacti logfile for more details. Kaktusaktiverad plugin %s på grund av följande fel: %s! Se Cacti loggfilen för mer information.
- Beta %s - Beta %s
Version %s %s Version %s %s
%s %s %s %s
Aggregated Device Aggregerad enhet
Not Applicable Ej tillämpligt
Damaged Graph Datakälla, diagram
Get Page Help Få hjälp
Templates Selected Mallar valda
Enter keyword Ange nyckelord
Data Query: Dataförfrågning
CSV Export of Graph Data CSV-export av grafdata
Time Graph View Time Graph View
Edit Device Redigera enhet
Kill Spikes in Graphs Döda Spikes i Grafer
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Needs editing Cacti/core (v1.2.x)
The following string has the same context and source.
Propagated Needs editing Cacti/core

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
lib/functions.php:5217
String age
6 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 2935