Translation

English
English Swedish
Sync Aggregates aggregat
Color Item Färgartikel
Item # %d Artikelnummer% d
No Items Inga objekt
Click 'Continue' to delete the following Color Template Klicka på "Fortsätt" för att radera följande färgmall
Delete Color Template Radera färgmall
Click 'Continue' to duplicate the following Color Template. You can optionally change the title format for the new color template. Klicka på "Fortsätt" för att duplicera följande färgmall. Du kan valfritt ändra titelformat för den nya färgmallen.
Duplicate Color Template Duplicera färgmall
Click 'Continue' to Synchronize all Aggregate Graphs with the selected Color Template. Klicka på "Fortsätt" för att skapa en aggregerad graf från vald graf (er).
Synchronize Color Template Synkronisera grafer till grafmallar
Color Template Items [new] Färgmallar [ny]
Color Template Items [edit: %s] Färgmallar [redigera: %s]
Delete Color Item Ta bort färgartikel
Color Template [edit: %s] Färgmall [redigera: %s]
Color Template [new] Färgmall [ny]
Color Template '%s' had %d Aggregate Templates pushed out and %d Non-Templated Aggregates pushed out Färgmall '%s' hade% d Aggregatmallar skjutits ut och% d Icke-mallade aggregeringar skjutits ut
Color Template '%s' had no Aggregate Templates or Graphs using this Color Template. Färgmallen '%s' hade inga sammanlagda mallar eller grafer med denna färgmall.
Color Templates Färgmallar
Color Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by an Aggregate Template. Färgmallar som används kan inte raderas. Används definieras som refererad av en aggregatmall.
No Color Templates Found Inga färgmallar hittades
Click 'Continue' to delete the following Color Template Color. Klicka på "Fortsätt" för att radera följande färgmallfärg.
Color Name: Färgnamn:
Color Hex: Färg Hex:
Remove Color Item Ta bort färgartikel
Color Template Items [edit Report Item: %s] Färgmallar [Redigera rapportobjekt: %s]
Color Template Items [new Report Item: %s] Färgmallar [ny rapportartikel: %s]
Run Check Kör kontroll
Delete Check Ta bort kontroll
Data Source debug started. Datakälla Felsökning
Data Source debug received an invalid Data Source ID. Datakällafelsökning mottog ett ogiltigt datakälla-ID.
All RRDfile repairs succeeded. Alla RRDfile reparationer lyckades.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Needs editing Cacti/core (v1.2.x)
The following string has the same context and source.
Propagated Needs editing Cacti/core

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

PHP format

Following format strings are missing: %d
Following format strings are extra: % d

Reset

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Flags
php-format
Source string location
color_templates.php:465
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 569