Translation

English
English Swedish
Dry Run Variance Dry Run Variance
Dry Run Gap Fill Range Dry Run Gap Fill Range
Dry Run Float Range Dry Run Float Range
Allow or limit the table columns to extend beyond the current windows limits. Tillåt eller begränsa tabellkolumnerna så att de sträcker sig utanför de nuvarande Windows-gränserna.
Enter a search term Ange ett sökbegrepp eller tecken här
Enter a regular expression Ange ett reguljärt uttryck
No file selected Ingen fil vald
SpikeKill Results SpikeKill resultat
Click to view just this Graph in Realtime Klicka för att visa just denna graf i realtid
Click again to take this Graph out of Realtime Klicka igen för att ta bort denna graf i realtid
Standard Mode Skanningsläge
Compact Mode Zoomläge
Dark Color Mode Inga färger hittades
Light Color Mode List läget
Use System Color Objekt Färg
Ignore System Color Objekt Färg
Help Hjälp
Cacti Home Kaktus Hem
Cacti Project Page Cacti Project Page
Report a bug Rapportera ett fel
Click to Show/Hide Filter Klicka för att visa / dölj filter
Clear Current Filter Rensa nuvarande filter
Clipboard Urklipp
Clipboard ID Urklipps ID
Copy operation is unavailable at this time Kopiering är inte tillgänglig för tillfället
Failed to find data to copy! Misslyckades med att hitta data för att kopiera!
Clipboard has been updated Urklipp har uppdaterats
Sorry, your clipboard could not be updated at this time Tyvärr, ditt urklipp kunde inte uppdateras just nu
Passphrase length meets 8 character minimum Lösenordslängden uppfyller 8 tecken minimum
Passphrase too short Lösenordsfrasen är för kort
Passphrase matches but too short Passphrase matcher men för kort

Loading…

User avatar None

Source string changed

Cacti / core (v1.2.x)Swedish

10 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
lib/html.php:2462
String age
10 months ago
Source string age
10 months ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 2917