Translation

English
English Swedish
Tree Rules Selection [new] Trädregler val [ny]
Object Selection Criteria Objekt urvalskriterier
Tree Creation Criteria Träd skapande kriterier
Change Leaf Type Byt lövtyp
WARNING: VARNING:
You are changing the leaf type to "Device" which does not support Graph-based object matching/creation. Du ändrar bladtypen till "Enhet" som inte stödjer grafbaserad objekt matchning / skapande.
By changing the leaf type, all invalid rules will be automatically removed and will not be recoverable. Genom att ändra bladtypen kommer alla ogiltiga regler automatiskt att tas bort och kommer inte att återställas.
Are you sure you wish to continue? Är du säker på att du vill fortsätta?
Tree Rules Trädregler
Hook into Tree Haka i träd
At Subtree På Subtree
This Type Den här typen
Using Grouping Använda gruppering
ROOT ROT
No Tree Rules Found Inga trädregler hittades
Cacti System Warning Cacti System Warning
WARNING: Cacti Daemon PID[ VARNING: Cacti Daemon PID [
Cacti System Notice Cacti Systemhjälpmedel
Notice: Cacti Daemon PID[ Observera: Cacti Daemon PID [
Click 'Continue' to delete the following CDEF. Klicka på "Fortsätt" för att radera följande CDEF.
Delete CDEF Radera CDEF
Click 'Continue' to duplicate the following CDEF. You can optionally change the title format for the new CDEF. Klicka på "Fortsätt" för att duplicera följande CDEF. Du kan valfritt ändra titelformat för den nya CDEF.
Title Format: Rubrikformat
Duplicate CDEF Kopiera CDEF
Click 'Continue' to delete the following CDEF Item. Klicka på "Fortsätt" för att radera följande CDEF-objekt.
CDEF Name: %s CDEF-namn: %s
Remove CDEF Item Ta bort CDEF-objektet
CDEF Preview CDEF Förhandsgranskning
CDEF Items [edit: %s] CDEF-objekt [redigera: %s]
CDEF Item Type CDEF-produkttyp
Choose what type of CDEF item this is. Välj vilken typ av CDEF-objekt det här är.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Needs editing Cacti/core (v1.2.x)
The following string has the same context and source.
Propagated Needs editing Cacti/core

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 488