Translation

English
English Dutch
Your Graph Template has not Data Templates in use. Please correct your Graph Template Uw Grafieksjabloon heeft geen datasjablonen in gebruik. Gelieve uw Grafieksjabloon te corrigeren
Failed to determine password field length, can not continue as may corrupt password Mislukt om wachtwoord veldlengte te bepalen, kan niet verdergaan als kan corrupt wachtwoord corrupt wachtwoord
Failed to alter password field length, can not continue as may corrupt password Mislukt om wachtwoord veldlengte te wijzigen, kan niet verdergaan als kan corrupt wachtwoord corrupt wachtwoord
Data Source ID %s does not exist Data bron bestaat niet.
Debug not completed after 5 pollings Debug niet voltooid na 5 stemmingen
Failed fields: Mislukte velden:
Data Source is not set as Active Gegevensbron is niet ingesteld als Actief
RRDfile Folder (rra) is not writable by Poller. Folder owner: %s. Poller runs as: %s RRD Folder is niet beschrijfbaar door Poller. RRD Eigenaar:
RRDfile is not writable by Poller. RRDfile owner: %s. Poller runs as %s RRD File is niet beschrijfbaar door Poller. RRD Eigenaar:
RRDfile does not match Data Source RRD Bestand komt niet overeen met gegevensprofiel
RRDfile not updated after polling RRD Bestand niet bijgewerkt na polling
Data Source returned Bad Results for Gegevensbron retourneerde slechte resultaten voor
Data Source was not polled Gegevensbron is niet gepeild
No issues found Geen problemen gevonden
Settings save to Data Collector %d skipped due to heartbeat. Instellingen opslaan op Dataverzamelaar %d Mislukt.
Settings save to Data Collector %d Failed. Instellingen opslaan op Dataverzamelaar %d Mislukt.
Message Not Found. Bericht niet gevonden.
Error %s is not readable Fout %s is niet leesbaar
Logged in a Guest Ingelogd als
Logged in as Ingelogd als
Login as Regular User Log in als reguliere gebruiker
guest gast
User Community Gebruikersgemeenschap
Documentation Documentatie
Logged in as %s Ingelogd als %s
Edit Profile Wijzig profiel
Logout Uitloggen
Leaf Blad
Non Query Based Niet query gebaseerd
Link %s Link %s
Mailer Error: No recipient address set!!<br>If using the <i>Test Mail</i> link, please set the <b>Alert e-mail</b> setting. Fout in de mailer: Nee <b>TO</b> adres ingesteld! <br>Als u de link <i>Test Mail</i> gebruikt, stelt u de instelling <b>Alert e-mail</b> in.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Needs editing Cacti/core (v1.2.x)
The following string has the same context and source.
Propagated Needs editing Cacti/core

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

Flags
php-format
Source string location
lib/functions.php:453 settings.php:280
String age
6 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
locales/po/nl-NL.po, string 2906