English Polish
Should this Query be enabled on hosts using it Czy to zapytanie powinno być włączone na hostach korzystających z niego?